etc

สุภิญญา กลางณรงค์

 

สุภิญญา กลางณรงค์

สุภิญญา นำชาวเน็ตแถลงการณ์ จี้รัฐบาลกดดัน กสท. ถอนฟ้อง กทช. กรณีประมูล 3G

22 กย. เมื่อวันที่ 20 กันยายน นส.สุภิญญา กลางณรงค์ เครือข่ายพลเมืองเน็ต ได้ร่างแถลงการณ์แถลงการณ์ ขอให้รัฐบาลแสดงเจตจำนงทางการเมืองสนับสนุนการปฏิรูปกิจการโทรคมนาคมเพื่อ ประชาชน กรณีการประมูลสามจี และเปิดให้ผู้ที่เห็นด้วยลงชื่อร่วมแถลงการณ์ ผ่านทาง http://bit.ly/thai3g-form ซึ่งมีผู้ร่วมลงชื่อจำนวนมาก

————————————————————————————–

แถลงการณ์

ขอให้รัฐบาลแสดงเจตจำนงทางการเมืองสนับสนุนการปฏิรูปกิจการโทรคมนาคมเพื่อประชาชน กรณีการประมูลสามจี

จากกรณีที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ได้ดำเนินการจัดประมูลคลื่นความถี่ 2100 หรือ 3G (ประกาศ กทช. ฉบับ PDF) ซึ่งตามกำหนดการเดิมจะมีการเริ่มต้นประมูลในวันนี้ (20 กันยายน 2553) รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และมีส่วนร่วมในแนวทางดังกล่าวของ กทช. มาโดยตลอด รวมทั้งหลายภาคส่วนในสังคมสนับสนุนแนวทางการประมูลครั้งนี้ ด้วยหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิรูปกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย

ทว่า หน่วยงานในกำกับของรัฐบาล คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน ได้ดำเนินการฟ้องทางกฏหมายต่อ กทช. เรื่องอำนาจหน้าที่เพื่อจะระงับการประมูล (ข่าวจากกรุงเทพธุรกิจ) จนนำไปสู่การชะงักงันของการประมูล ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย การฟ้องร้องครั้งนี้สะท้อนถึงความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลที่มีต่อองค์กรอิสระ ในการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ

แม้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีความซับซ้อน สูง เพราะปัญหาภายในที่สั่งสมมายาวนานของสังคมไทย แต่ทุกอย่างย่อมแก้ไขได้ด้วยเจตจำนงทางการเมือง ดังนั้นผู้มีรายชื่อข้างท้ายดังต่อไปนี้

ขอเสนอแนวทางต่อรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาต่อกรณีการประมูลสามจีที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

1. ขอ ให้รัฐบาลเจรจากับผู้บริหาร กสท. ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับ เพื่อพิจารณาทบทวนการฟ้องร้อง กทช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ เพื่อให้การประมูลเดินหน้าไปได้

2. ขอ ให้รัฐบาลมีแนวทางในการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อแก้ปัญหาของทั้งสองหน่วยงาน ที่จะได้รับผลประทบจากการประมูลสามจี สำหรับทางออกในระยะยาว

3. ใน ขณะที่ กทช. เดินหน้าเรื่องการปฏิรูปกิจการโทรคมนาคม ขอให้รัฐบาลและรัฐสภาผลักดันกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่เป็นอิสระเพื่อมาปฏิรูปกิจการกระจายเสียงต่อไป

เราเห็นว่าการประมูลสามจีภายใต้เงื่อนไขของ กทช. ครั้งนี้ จะนำไปสู่การปฏิรูปกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. การ ประมูลครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของปฏิรูปกิจการโทรคมนาคม จากระบบสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาต ภายใต้การกำกับดูแลโดยองค์กรอิสระ ซึ่งจะนำไปสู่การแข่งขันเสรีตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ

2. การ ประมูลครั้งนี้จะนำไปสู่กระบวนการปฏิรูปหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดการปรับตัวในเรื่องประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะด้านโทร คมนาคม

3. การประมูลครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนากิจการ โทรคมนาคมเพื่อกระจายการเข้าถึง เทคโนโลยีสารสนเทศออกไปในชนบท ลดช่องว่างทางเทคโนโลยี (digital divide) ในสังคม (ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงโทรศัพท์พื้นฐาน 10.37% อินเทอร์เน็ต 25.80% ในขณะที่เข้าถึงโทรศัพท์มือถือ 122.57%)

4. รัฐ จะได้ประโยชน์จากรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการประมูลคลื่นความถี่ฯ ที่ กทช. ต้องนำส่งเข้ารัฐเต็มจำนวน โดยไม่ถูกหักรายทางเหมือนระบบสัมปทาน

5. ถ้า การประมูลครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ต่อสายตาคนไทยและชาวโลกด้วยความโปร่งใส มากที่สุด จะช่วยกอบกู้ภาพลักษณ์ของประเทศในเรื่องการทุจริต การสมยอมได้

ดัง นั้น พวกเราตามรายชื่อข้างท้ายนี้เรียกร้องให้รัฐบาลแสดงเจตจำนงทางการเมือง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูปกิจการโทรคมนาคม ด้วยการให้ กสท.ยุติการดำเนินการทางกฏหมายต่อ กทช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ เพื่อให้การประมูลสามจีเดินหน้าไปได้ และก่อประโยชน์ร่วมของสังคมไทย

ด้วยความหวังที่จะได้เห็นการปฏิรูปกิจการโทรคมนาคมไทย

ร่วมลงชื่อได้ที่ http://bit.ly/thai3g-form

ดูรายชื่อผู้ร่วมสนับสนุนได้ที่ http://bit.ly/thai3g-name

เพิ่มเติมที่ :

http://news.mthai.com/general-news/88178.html
http://blognone.com/news/18697
http://www.pantip.com/cafe/mbk/topic/T9719995/T9719995.html

เรื่องดีๆอีกเรื่อง ถ้ามี 3G เต็มระบบ  
 

เฮ้ออออออ และแล้ว 3G ก็ถูกฝังไปอีก ...... แต่ทำใจดีกว่าครับ อย่างน้อยก็ถือว่าเค้าทำถูกตามระบบ (แต่อาจไม่ถูกใจเรา)

เข้าเรื่อง

เรื่อง ที่จะเล่านี้ ผมได้เจอมานานประมาณ 1 เดือนที่แล้ว แต่ยังไม่มีโอกาสเล่า พอเห็น 3G ล่มไปแล้ว + ตอนนี้ก็ยังว่างๆ เลยพิมพ์ซักหน่อย

เมื่อเดือนที่แล้ว ผมแวะไปพันธุ์ทิพย์ประตูน้ำ ระหว่างทางกลับบ้าน ก็ขึ้นรถเมล์เพื่อกลับบ้าน
แต่ช่วงเย็นๆ คนก็ย่อมเยอะเป็นธรรมดา ผมก็เบียดตัวเข้าไปยืนในรถได้สำเร็จ  บริเวณที่ผมยืน อยู่ข้างๆเบาะที่นั่ง ซึ่งก็มีผู้หญิงวัยกลางคนนั่งอยู่

แล้วรถก็เคลื่อนไป ระหว่างที่กำลังเดินทางอยู่ ผู้หญิงวัยกลางคนคนนั้น ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา (โดยส่วนตัวผมก็ชอบที่จะดูมือถือคนอื่น ว่าเป็นรุ่นอะไร ยี่ห้ออะไร แนวโรคจิตเล็กน้อย ) ก็เป็น Nokia N80 แล้วผมก็สังเกตเห็นเครือข่ายที่ใช้คือ TOT ตอนแรกผมก็ไม่ได้เอะใจมาก คิดว่าคงใช้โทรธรรมดาๆ แต่เป็นเครือข่ายนี้เอง 

ระหว่างที่รถเคลื่อนไปได้ซักแป๊ปนึง ผู้หญิงคนนี้ก็นั่งจ้องโทรศัพท์แล้วก็กดๆอะไรนิดหน่อย แล้วก็เก็บลงไป
ซักแปป ก็คงมีคนโทรเข้ามา เค้ากดรับ แล้วยื่นมือถือไปข้างหน้า 

เพื่อใช้ Video call พร้อมกับพูดภาษามือ

ผมประหลาดใจพอควร ที่ 3G มีประโยชน์อย่างนี้ได้ด้วย ผมก็เห็นเค้าคุยกัน (ด้วยภาษามือ) กับอีกฝ่ายได้ซักพัก
พอรถกำลังจะเลี้ยวขึ้นทางด่วน ภาพก็ถูกตัดไป สัญญาณ 3G คงมาไม่ถึงแล้วผมก็เห็นเค้าจ้องมือถือไปสักพัก แล้วก็เก็บมือถือลงไป

ในใจผมคิดเลยว่า ถ้ามี 3G เต็มระบบ เค้าก็คงพูดกันได้ต่อไป อะไรหลายๆอย่างก็คงจะดีขึ้น เพราะโดยทั่วไป ผู้พิการทางการพูดหรือทางการได้ยิน คงจะไม่ได้มีโอกาสได้ใช้โทรศัพท์ติดต่อกันอยู่แล้ว ถ้าเกิดมีธุระที่สำคัญจะต้องบอกคนที่บ้าน แต่ไม่สามารถโทรไปบอกได้ ก็คงลำบากแย่ 

ถึง แม้เทคโนโลยี 3G อาจจะไม่ได้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ (มั้ง) แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มชีวิตของบุคคลเหล่านี้ ได้มีพื้นฐานชีวิตได้เท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป


ที่มา : http://www.pantip.com/cafe/mbk/topic/T9722292/T9722292.html